Bengt Jonsson
Föreningar ~ företagare, etc. Har Ni information eller kontaktuppgifter att förmedla?
Vasaloppsbyn har utrymmer för Ert budskap!
"www.vasaloppsbyn.se" blir Er information alltid tillgänglig och når mottagaren när helst den efterfrågas!
Med Facebooks koppling blir Er informationsförmedling omedelbart uppdaterad
Hör av Er för vidare information!
Maila Bengt
bengt.jonsson@vasaloppsbyn.se
Ring Bengt
070 334 51 04
Du kan även skicka Ditt meddelande i detta webb-formulär;