X

Kontakta VASALOPPSBYN STÄNG
Vasaloppsbyn i EvertsbergKråk Alrik Per-Arne Pettersson ~ Född den 15;e juli 1970.
"Kråk Alrik" efter fadern Sunes hemmansgård.


Per-Arne är vår bys mjölkbonde som nu i 5;e generation driver sin verksamhet i den centralt belägna Braf-gården. i Evertsbergs by. En gård som ursprungligen tillhörde mormor och morfar och som nu i Per-Arnes ägo har utvecklats till en fullt modern mjölkproduktionsanläggning med ett 70-tal djur.

Det var dock inte Per-Arnes mening att ta över gården, berättar han. Efter avslutad skola sökte han sig istället till gymnasiet i Rättvik på Bygg & anläggningslinjen där han utbildade sig till murare.
Utöver detta gick Per-Arne en väktar utbildning och arbetade därefter under ett antal år som murare om dagarna och med väkteri om kvällarna.

En vanlig syn på Braf-gården ~ 3-årige Per-Arne i famnen på pappa Sune vid traktorn.
Per-Arne som växt upp med sina båda förädrar och en syster på gården med ett tjugotal kor, fick verkligen yrket med sig i modersmjölken.
Per-Arne berättar att han så länge han kan minnas alltid varit med i föräldrarnas skötsel av djuren och gården. När sedan Per-Arne kom upp i ålder upplevde han sig så innerligt trött på allt vad kor hette, och var bestämd i att detta inte var ett framtida yrke för honom.

Nu var det dock på det viset att Per-Arne i grunden är en entreprenör med mer energi i kroppen än vad som hans arbete med mureri och väkteri förbrukade. Ganska snart startade Per-Arne tillsammans med några jämlika upp en lokal Farmartjänst-verksamhet. Man ryckte med kort varsel in på gårdar i regionen som hjälpredor när så behövdes, så korna blev ändå kvar i hans liv.
Så höll det på med arbete de flesta av dygnets vakna timmar under ett antal år för Per-Arne.

1988 gick pappa Sune ur tiden och mamma blev ensam kvar på gården, och Per-Arne insåg ganska snart att han nu behövdes hemma. De följande två åren gjorde han vad han kunde till stöd för mamman, men 1991 hade han tänkt om i sitt yrkesval och valde nu att själv överta gården i egen regi.
De följande tio åren blev det nu för Per-Arne att utöver mureri, väkteri och farmartjänst, dessutom sköta gården där hemma. En arbetssituation som i längden blev ohållbar och som ledde Per-Arne fram till ett vägval.
År 2001 tog han och hustrum Malin beslutet om att avveckla övrig verksamhet och istället bli heltidsbonde med mjölkproduktion. I den första omgången utökades besättningen i den gamla ladugården till tjugosex mjölkande kor, vilket dock även det visade sig vara en allt för liten skala för lönsamhet.
År 2011 togs beslutet att bygga en produktionsenhet som var anpassad till en modern mjölkproduktion, med en betydligt större volym.
Man genomförde nu en omfattande utbyggnad och modernisering, som också väckte stor uppmärksamhet.
En ny ladugård om 600 kvm. byggdes med en tillhörande gödselbrunn om 2,5 tkbm.
En helt ny typ av mjölkningsrobot installerades som innebar frihet för korna att själva låta sig mjölkas efter eget behov.

Uppmärksamheten blev stor ~ Bland de olika tidningarnas rubriker stod att läsa;

"De jättesatsar på mjölkkor som mjölkar sig när de själva vill!"

"Här gör korna som dom vill! Älvdalens modernaste mjölkbonde."

"Idisslingen är hans njutning"
Ett entusiastiskt mjölkbondepar vid köksbordet ~ Malin Petterson Lindgren och Per-Arne Pettersson.

Att Per-Arne trivs med sitt arbete är uppenbart för den som ser hur välskött gården är och hur väl omhändertagna hans "arbetskamrater" är.
Per-Arne berättar stolt att gården nu levererar hela 630 000 kilo mjölk om året.


Per-Arne fick även bygdens uppskattning för sin etablering. År 2014 gavs Per-Arne Evertsbergs Gamelgårdsförenings Hedersdiplom.

Motiveringe var;
"din och din familjs vilja
att föra över en mjölkbondgård,
brukad i generationer,
från gammal tradition till nutid
till självmjölkande kossor
med eget telefonabonnemang."

Öppet landskap ~ tack vare Per-Arne!

Att bedriva jordbruk i Evertsberg är som vi nog alla förstår inte detsamma som på Västgötaslätterna. Här i vårt utpräglade skogslandskap får Per-Arne hämta sitt foder på alla de små gärden som finns runt omkring i byggden. Per-Arne behöver få ihop hela 1.200 balar ensilage för att täcka gårdens foderbehov. Per-Arne berättar att han årligen slår gräs på totalt 80 hektar mark fördelat på ca. 140 små gärden som i snitt inte är större än 600kvm.

Per-Arne håller landskapet öppet i Evertsberg, Oxberg, Garberg, Västäng, Östäng, Dysberg, Heden, Risberg, Tvåråberg och Sjurby m.m. Det blir många mils färd uteftervägarna i byggden.

Per-Arne ~ en man med engagemang!

Per-Arne har ett stort engagemang även utanför gården. Det är mitt påbrå efter min far, menar Per-Arne. Pappa Sune var med om att starta upp Syndikalisterna i Älvdalen och även med i uppstarten av facklig verksamhet då LS startades (Lands samorganisationen), berättar Per-Arne.
Per-Arne själv är ordförande i Älvdalens LRF och har engagemang i Älvdalens besparingsskog och mejeriföretaget ARLA.

Utöver föreningsengagemang är Per-Arne även politiskt engagerad. Jag har gjort en politisk resa menar han. Startade som ung på högerkanten, men har nu på äldre dagar hamnat mer på den vänstra sidan. Återfinns finns nu på Sociademokraternas vallista. Per-Arne blev även invald i kyrkorådet Älvdalen efter höstens val.

Kan en bonde vara ledig när han är hemma?


Nej knappast... menar Per-Arne!

Ska en känsla av ledighet kunna infinna sig så behöver man ta familjen och åka bort från gården och uppleva något helt annat.

Går jag kvar hemma så har jag alltid något som måste göras, menar han.

Per-Arne tar familjen med sig och unnar sig någon veckas resa om året.

...och visst det är han väl väl värd!

Vill Du föreslå någon person till "Månadens profil"?
Ditt namn:

Ditt telefonnummer:
Ge förslag på person till månadens profil:

Skriv personens adress:

Skriv gärna en motivering: