På grund av uppkommen omständighet är
"Den långa vandringens"
hemsida tills vidare stängd.

KALLELSE
Extra föreningsårstämma.
Onsdagen den 6;e september kl 18:00.


Stämman hålles via webb - Teams. Meddela närvaro och erhåll kontaktlänk på mail till bengt.jonsson@vasaloppsbyn.se